Lietuviškos muzikos koncertas

Image

Melodija

EP

33D-00014309

1 Pusė / Side 1
1 Žibutė
Z. Aleksandravičius - A. Maldonis
Atlieka J. Stasiūnas
2 Pjesė birbynių duetui ir kanklių ansambliui
V. Budrevičius
Atlieka P. Budrius ir P. Tamošaitis, kanklių ansamblis
3 Kas mus skiria
Z. Aleksandravičius - E. Mieželaitis
Atlieka J. Stasiūnas
2 Pusė / Side 2
1 Iš rytų šalelės
l. daina, harmonizuota S. Šimkaus
Atlieka V. Noreika
2 Pjesė birbynių septetui
J. Juozapaitis
Liaudies instr. ansamblis, vadovas P. Tamošaitis