LP VI Lietuviškų Dainų ir Operų Arijų Rinkinys

Image

J. Karvelis, Chicago

1 Pusė / Side 1
1 Lietuvos himnas
Kauno Įgulos bažnyčios choras, dirigentas J. Dambrauskas
2 Malda už Tėvynę
Kauno Įgulos bažnyčios choras, dirigentas J. Dambrauskas
3 Pavasaris
Muz. K. Kavecko, Įdain. R. Siparis
4 Domininkas
Lietuvių l. daina, Įdain. R. Siparis
5 Žalioj girioj
Muzika M. Kiškio, įgrojo kaimo kapela, įdain. R. Siparis
6 Mefisto serenada iš operos "Faustas"
Įdain. R. Siparis, muzika Ch. Gounod, dir. A. Kalinauskas
7 Zibelio arija Pasakykite jai iš operos "Faustas
Įdain. Irena Jasiūnaitė, muzika Ch. Gounod, dir. A. Kalinauskas
2 Pusė / Side 2
1 Ar žinai broli
Įdain. J. Petrauskas ir V. Dineika
2 A. Borodino Kn. Igorio arija iš operos "Kunigaikštis Igoris"
Įdain. J. Stasiūnas
3 N. Rimskis Korsakovas Liubašos arija iš operos "Caro sužadėtinė"
Įdain. M. Aleskevičiūtė
4 Variagų svečio daina iš operos "Sadko"
Įdain. R. Siparis