LP Lietuvių tarybinių kompozitorių dainos

Image

Melodija

D-9575

1 Pusė / Side 1
1 Tarybų šalies žmogus (V. Baumilas - K. Kubilinskas)
Vyrų vok. oktetas, vad. Z. Venckaus
2 Lopšinė (V. Budrevičius - J. Jakštas)
M. Aleškevičiūtė
3 Metalas dainuoja (V. Kairiūkštis - A. Baltakis)
J. Stasiūnas
4 Žuvėdros (K. Kaveckas - A. Churginas)
R. Tumalevičiūtė
5 Žvejai (D. Andriulis - P. Širvys)
V. Noreika, G. Znaidzilauskaitė - fortepijonas
2 Pusė / Side 2
6 Mūsų kolūkis (J. Gaižauskas - J. Marcinkevičius)
A. Lietuvninkas, K. Grybauskas - fortepijonas
7 Pavasaris Antakalnyje (A. Budriūnas - J. Šiožinys)
V. Adamkevičius, L. Lifšic - fortepijonas
8 O tu dainuok (J. Bašinskas - K. Kubilinskas)
J. Urvelis
9 Pavasario daina (V. Kairiūkštis - S. Nėris)
G. Kratsauskaitė
10 Havana (V. Kairiūkštis - J. Nekrašius)
J. Stasiūnas, G. Znaidzilauskaitė - fortepijonas