LP Jonas Stasiūnas ir liaudies instrumentų ansamblis

Image

Melodija

33D-11906

1 Pusė / Side 1
1 Saulė teka
Pjesė 2 birbynėms ir liaudies instr. ansambliui
P. Tamošaitis ir P. Budrius
2 Augo girioj, liet. l. daina
Jonas Stasiūnas ir liaudies instr. ansamblis
3 Subatos vakarėly
Pjesė birbynių kvintetui
4 Koks ten lengvas poilsėlis
5 Neturiu aš namelių
lietuvių l. dainos
Jonas Stasiūnas ir liaudies instr. ansamblis, vadovaujamas P. Tamošaičio
2 Pusė / Side 2
1 Liepė tėvelis, lietuvių l. daina
Jonas Stasiūnas ir liaudies instr. ansamblis
2 Pajaunėjęs Nemunėlis
Pjesė 2 birbynėms ir liaudies instr. ansambliui
P. Tamošaitis ir P. Budrius
3 Už aukštųjų kalnelių, liet. l. daina
Jonas Stasiūnas ir liaudies instr. ansamblis
4 Polka 2 birbynėms
P. Tamošaitis, P. Budrius ir liaudies instr. ansamblis