Fortepijoninis trio “FortVio”

Image
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija

Fortepijoninio trio ”FortVio” nariai (Indrė Baikštytė – fortepijonas, Ingrida Rupaitė – smuikas ir Povilas Jacunskas – violončelė) kartu groja nuo 2005 metų. 2006  balandį ansamblis laimėjo I-ąją vietą V tarptautiniame Stasio Vainiūno pianistų ir kamerinių ansamblių konkurse (Vilnius, Lietuva). 2006 m. gegužį ”FortVio” atstovavo Lietuvai Maskvos Valstybinės konservatorijos organizuojamame tarptautiniame festivalyje „Kultūrų dialogas” (Rusija).

2006 vasarą fortepijoninis trio ”FortVio” tobulinosi kursuose ”16 Internationale Sommerakademie06 Prag-Wien-Budapest” Austrijoje, kuriuose pamokas jiems vedė profesoriai A.Kouyoumdjian, S.Devich, F.Rados, P.Schuhmayer, J.Kluson. Kursų metu surengtame konkurse ansamblis laimėjo premiją už išsiskiriantį „Vienos klasiko” kūrinio atlikimą (Joseph Haydn Fortepijoninis trio C-dur Hob XV: 21) bei Specialų prizą už puikią kamerinės muzikos kūrinio interpretaciją (Johannes Brahms Fortepijoninis trio H-dur op. 8).

2006  rugsėjo mėn. ”FortVio” laimėjo III-ąją vietą XIII tarptautiniame Johanneso Brahmso konkurse Poertschache (Austrija). 2008 III tarptautiniame S.I. Tanejevo konkurse laimėjo II vietą.

2006 lapkričio mėn. 14-19 ”FortVio” buvo pakviesti dalyvauti Portugalijoje vykusiame kamerinės muzikos festivalyje ”Harmos `06”. Tų pačių metų lapkričio mėn.  ansamblis dalyvavo „Didžiajame muzikų parade”. 2007  ”FortVio” buvo pakviesti koncertuoti Lietuvos Respublikos konsulate Peterburge Vasario 16-osios proga.

2007  ansamblis su dideliu pasisekimu debiutavo Thomo Manno festivalyje. Tų pačių metų vasarą ”FortVio” dar kartą dalyvavo kursuose ”17 Internationale Sommerakademie07 Prag-Wien-Budapest” Austrijoje, kur kursų metu rengiamame konkurse laimėjo Specialų prizą už puikią kamerinės muzikos kūrinio interpretaciją (Dmitrij Shostakovich Fortepijoninis trio e-moll, op.67).

Lietuvių kompozitoriai

Mukalojus Konstantinas Čiurlionis

Iš Druskininkų preliudų (fort. Trio pritaikė N. Galiamova): Pastoralė VL 187, F-dur/a-moll, f-moll VL 197

Faustas Latėnas

Fortepijoninis trio „Žvilgsnis pro aštunto aukšto langą“

Stasys Vainiūnas

Trio

Užsienio kompozitoriai

Ludwig van Beethoven

Trio Es-dur Op.1 Nr.1

Trio D-dur op. 70 Nr.1 („Geister Trio“)

Trigubas koncertas smuikui, violončelei ir fortepijonui C-dur, op. 56

Johannes Brahms

Trio H-dur, op.8 Nr.1

Vengrų šokiai Nr. 2, 5 / Hungarian Dances (21) for orchestra, WoO 1

Antonin Dvorak

Trio c-moll „Dumky“ op. 90

Joseph Haydn

Trio C-dur Hob XV:21

Trio G-dur Hob XV:25

Astor Piazzolla

Ciklas „Keturi metų laikai“ („Le quattro stagioni“, arr. Jose Bragatto)

Ignace Pleyel

Trio C-dur Hob XV: 3

Sergei Rachmaninov

„Elegija“ op.3 Nr.1

Franz Schubert

Fortepijoninis trio B-dur, op. 99, D 898

Dmitri Shostakovich

Trio e-moll op.67

Joaquin Turina

Fortepijoninis trio Nr.2, h-moll, op. 7

Pēteris Vasks

”Episodi e Canto perpetuo“ (dedikuota O. Messiaenui)

J. Brahms Fortepijoninis trio Nr.1, op.8, I dalis

Koncertas Taikomosios dailės muziejuje, 2014 11 09

Kamerinės muzikos koncertas „Trio laiko pradžiai“ Fortepijoninis trio „FortVio“: INDRĖ BAIKŠTYTĖ (fortepijonas), INGRIDA RUPAITĖ (smuikas), POVILAS JACUNSKAS (violončelė)

Dalyvauja VYTAUTAS GIEDRAITIS (klarnetas)

BRONIUS KUTAVIČIUS – „Aštuonios Stasio miniatiūros“ fortepijoniniam trio;

PĒTERIS VASKS – „Episodi e Canto perpetuo“ smuikui, violončelei ir fortepijonui (dedikuota O. Messiaenui);

OLIVIER MESSIAEN – „Kvartetas laiko pabaigai“ smuikui, klarnetui, violončelei ir fortepijonui

Rodomos dailininko S. Eidrigevičiaus miniatiūrų vaizdo projekcijos.

Koncertas Taikomosios dailės muziejuje, 2010 03 24

FRANZ SCHUBERT

Fortepijoninis trio B-dur, op. 99, D 898

Pertrauka

FAUSTAS LATĖNAS

Fortepijoninis trio „Žvilgsnis pro aštunto aukšto langą“

JOAQÍN TURINA

Fortepijoninis trio Nr.2, h-moll, op. 7

Koncertas taikomosios dailės muziejuje, 2009 03 22

STASIO VAINIŪNO 100-mečiui

STASYS VAINIŪNAS (1909–1982)

Fortepijoninis kvintetas Nr. 2 (1966)

Pjesės fortepijonui

Fortepijoninis trio (1945)

Sonata smuikui ir fortepijonui, op. 38 (1971)

VALSTYBINIS VILNIAUS KVARTETAS

Fortepijoninis trio FORT VIO:

INGRIDA RUPAITĖ (smuikas)

POVILAS JACUNSKAS (violončelė)

INDRĖ BAIKŠTYTĖ (fortepijonas)

BIRUTĖ VAINIŪNAITĖ (fortepijonas)

ASTA KRIKŠČIŪNAITĖ (sopranas)

DALIA SURAUČIŪTĖ (smuikas)

EUGENIJUS ŽARSKUS (fortepijonas)

Koncertas taikomosios dailės muziejuje, 2008 03 16

JOSEPH HAYDN Trio G-dur, Hob. XV:25

DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ Trio Nr. 2, e-moll, op. 67

ANATOLIJUS ŠENDEROVAS Trio Nr. 2, „In memoriam“

ASTOR PIAZZOLLA „Keturi metų laikai“ („Le quattro stagioni“, aranžavo José Bragato)

Smagiu, kiek padaužišku Įvykiu tapo susitikimas su jaunatvišku fortepijoniniu trio „FortVio“ (pianistė Indrė Baikštytė, smuikininkė Ingrida Rupaitė, violončelininkas Povilas Jacunskas), taip viliūkiškai atlikusiu J.Haydno Fortepijoninį trio C-dur ir dar labiau visus pakerėjusiu didžiausia dramatizmo jėga atliktu D.Šostakovičiaus Fortepijoniniu trio Nr.2.

Astrida Petraitytė, XI Thomo Manno festivalio (07 14 – 21) kraštovaizdžiai, „Literatūra ir Menas“, 2007-07-27 nr. 3153

V.M.: Pratęsdama festivalio atradimų temą turbūt nesuklysiu išskirdama fortepijoninio trio „FortVio“ – Indrė Baikštytė, Ingrida Rupaitė, Povilas Jacunskas – interpretacijų karštį liepos 17 d., „Festivalio debiutų“ koncerte.<..> Lūkesčius kurstė jau „FortVio“ koncerto pradžioje pagrotas J. Haydno Fortepijoninis trio C-dur – gaivus, sveiko humoro kupinas ir nedemonstratyviai virtuoziškas. E.G.: Toks ansamblis – lyg nauja, pagal slėpiningus gamtos dėsnius susitelkusi teatro trupė.

Vytautė Markeliūnienė kalbasi su Edmundu Gedgaudu, XI Thomo Manno festivalis Nidoje, 7 meno dienos, 2007 07 27

Tarp populiaresnių S. Vainiūno opusų būtų 1945 m. sukurtas Trio smuikui, violončelei ir fortepijonui. Dainingas, emocionalus, romantinio polėkio kupinas trijų dalių ciklas, regis, ligi šiol nepraradęs inspiruojančios muzikavimo galios. Tuo buvo galima įsitikinti klausantis „Fort Vio“ (Ingrida Rupaitė, Povilas Jacunskas, Indrė Baikštytė) interpretacijos. Kaip būdinga ir kitiems S. Vainiūno kūriniams, šiame yra kur parodyti virtuozišką grojimą, tačiau partitūros faktūra, ryškios temos, pobalsiai plėtotės epizoduose teikia daug peno vaizduotei. Jos nestokojantys „Fort Vio“ muzikai pateikė žaižaruojančią energija ir temperamentu, detales atskleidžiančią interpretaciją, paliudydami, jog šis ciklas turi visokeriopą teisę gyvuoti ir šiandienos atlikėjų repertuare.

Vytautė Markeliūnienė, Atjaunėju, kai bendrauju su jaunais, Kompozitoriaus Stasio Vainiūno šimtmečiui artėjant, 7 meno dienos, 2009 03 27

Energingas, spinduliuojantis F. Schuberto trio B-dur, op. 99 užkrėtė publiką atlikėjų muzikavimo džiaugsmu, jaunatvišku polėkiu, tiksliu ir retorišku teksto atlikimu. Išskirčiau pianistės Indrės Baikštytės muzikavimą, kuri ne įkyriai, bet užtikrintai diktavo kūrinio atlikimo koncepciją.

Jūratė Katinaitė, Atspindžiai praeities šuliniuos, Liepos 11–18 d. Nidoje vykusio XIII tarptautinio Thomo Manno festivalio įspūdžiai, Literatūra ir menas, 2009 07 31, Nr. 3248